torsdag 24 maj 2012

-Blogga lugnt!

Förlagan till ambassaden står visserligen i Washington DC men även  
den räknas som svenskt territorium och mitt arbetsrum gör det definitivt.
Nu kan du inte bli 
stämd i England 
för dina blogginlägg!
EU stoppar 
förtalsturism. 
Till nu har lagstiftningen varit oklar om var man kan stämma en tidningsutgivare eller bloggägare. Det har varnats för, och lär ha hänt, att en svensk bloggare blivit stämd av en medborgare i USA och fått åka dit och försvara sig. Eller till ett annat land där utgivaren blivit stämd.
-Alla vi som bloggar har säkert utan att veta om det brutit mot någon lag i något land. Skulle kunna tänka mig att om någon "känslig engelsk puritan" fått sömnsvårigheter för att ha sett mina bröstvårtor i bloggen så skulle denne "känslig engelsk puritan" kunnat stämt mig vid District Court i Preston eller så.
Att jag brutit mot Saudi-Arabiens stränga lagar om sedlighetssårande avbildning står utom allt tvivel.
Likadant kan man idag bli stämd för något i annat EU-land t.ex Storbritanien eller det katolska Polen.
Detta sätter EU-kommissionen stopp för:
"Om någon vill stämma en publikation  i ett annat land för förtal så ska man använda den lagstiftning som gäller i landet där publikationen har sin ”huvudsakliga målgrupp”.
Att jag har min ”huvudsakliga målgrupp” i Sverige framgår tydligt av att jag skriver på svenska. Norge, Danmark och i viss mån Finland och Island kan kanske räknas dit men då inträder nästa regel:
"Om det inte går att fastställa vilket land jag skriver för ska det vara det land där redaktionen finns."
Redaktionen, d.v.s där jag sitter just nu och har skrivit merparten av mina inlägg måste anses ligga i Västra Götalands län.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar