fredag 30 augusti 2013

-Vi hade matriarkat i Norden på Vikingatiden!

"Håll dig på mattan för här är det jag som bestämmer!"
En lika stor överdrift som nationalismens hornbeprydde krigarviking.
-Det säger arkeologen Anna Lihammar i sin bok Vikingatidens härskare.
Bilden av vikingen som den friborne manlige krigaren, är en sen 1800-tals skapelse och  saknar historisk förankring i fynd och sagor.
Fynd och sagor berättar de starka kvinnornas historia. Rikedomen av fynden visar en minst lika stark roll för vissa aristokratiska kvinnor som för männen som hittats i många gravar. Detta med kvinnans roll var något som inte var lika populärt att skriva om när flertalet av de stora gravarna runt om i Norden öppnades under 1800-talet.
Under nationalismens tidsålder skulle nationens hjältar vara hövdingar eller kungar som enbart genom sin uppenbarelse skulle bekräfta den rådande ordningens historiska manifest. Historien om de andra i form av kvinnor eller trälar från andra folkslag hamnade i kulissen och nästan aldrig på centralscenen. Det är intressant att många dåtida forskare valde att ignorera detta till förmån för den egna nationalistiskt präglade myten.
-Anna Lihammars resonemang om matriarkat får väldigt många pusselbitar att falla på plats. Som inte fungerar i den Vikingabild som skapades på 1800-talet.
 • Ordet "fru" härstammar från latinet, "domina" men anses också vara en förkortning av "Freja". Frun hade hand om husets nycklar står det i äldre skrifter. I ett patriarkalt samhälle bestämmer mannen allt och torde knappast överlåta nycklarna till en kvinna.
 • "Oden rådfrågade alltid sin kloka hustru" skriver Snorre själv vilket tyder på ett jämställt förhållande makar emellan.
 • "Freja hade nyckel till sin egen kammare" Knappast i ett patriarkalt samhälle. Från dagens patriarkala samhällen ser vi hur mannen med lagens rätt kan tvinga sig på sin kvinna när han vill. Kvinnan straffas hårt om hon sätter sig till motvärn.
 • "Tor kläddes till brud" Jättarna hade kommit över åskgudens hammare och för att lämna tillbaka den krävde jätten att få Freja till brud. Detta motsatte sig Freja med emfas och Tor fick själv klä sig till brud och hämta sin hammare. I ett patriarkalt samhälle hade Freja bara haft att lyda.
 • Osebergsskeppet och drottning Åsa. Forskare är övertygade om att Åsa var en mäktig prästinna till Freja. Skeppet begravdes först bara delvis. Man byggde en gravkammare i aktern och dolde den med jord och sten. Fören på båten, framför stormasten, låg i fria luften ca 50 år. Under tiden så skänkte man rika offergåvor, guld och silver, innan man fyllde sten och jord ovanpå även fören. -En hedersbetygelse som knappast hade tillkommit "en enkel kvinna".
 • "I stridskonst och ridning tränas pojkar och flickor lika". Att underlåta detta betecknas i Västgötalagen som "urtima brott" vilket bestraffas med fredlöshet och död. Arkeologiska bevis talar för detta. Man har hittat väldigt få damsadlar för vardagsbruk i Västergötland däremot flera praktfulla damsadlar för ceremoniellt bruk. -Att strida med svärd från hästryggen sittande i damsadel torde vara omöjligt utan att falla av hästen. Man har vidare funnit slitsade kjolar i Västergötland vilket gör det möjligt att rida "som en hel karl".
  "All-moder Frigg, runt din heliga sten nu vi samlas, Kvinnor tillsammans, vill
  lyssna till din visdom, Heliga lyssna, skynda att hjälpa oss. Dessa är gudinnans
  ansikten tre ljus från hennes inre eld lyser upp himlen,vatten som rinner från
  hennes källa skänker liv hennes andedräkt spelar i trädens kronor
  och smeker din kind. Heliga moder vaka över dina döttrars väg"
  Völvan var en stark maktfaktor man får inte glömma att tron var lika stark hos 
  vikingatidens människor som idag. Eller lika svag. Välj det som önskas.
 • Rådfråga Völvan inför stora beslut Mycket tyder på att Völvan var en stor maktfaktor, bla många rika gravfynd. Under förkristen tid var valan en högt aktad kvinna. Hon vandrade omkring i landet och välkomnades till folkets gårdar bland annat för att besvara framtidsfrågor angående kommande skördar etcetera. Detta gjorde hon under så kallad sejd, det vill säga att hon kontaktade andevärlden genom att försätta sig i trans. Völvan, valan eller motsvarande i andra kulturer var en yrkesarbetande kvinna dvs. hon utförde sina tjänster mot betalning. I ett patriarkalt samhälle lyssnar ingen man till en kvinnas ord.
-Vad kan vi dra för slutsats av det här?
-"Kruka kvinna - svärd man" så lättvindigt sorterade man gravfynden inom
arkeologin under lång tid. tills dess att osteologerna, de benkunniga, såg
närmare på bäcken i gravarna och fann att fördelningen man-kvinna
med svärd var ungefär 50-50
-Dels att uttrycket "du finner vad du vill finna" även gäller arkeologin. Vill man skapa en stormakts
ärorika historia ur tomma intet för att som Gustav Vasa få Sverige och sig själv att framstå som  mäktig i sina försök att fria till Englands drottning Elisabeth I så vidtalar man den fantasifulle Peder Schwartz att skriva en passande Svensk Historia. De flesta stora arkeologiska utgrävningar skedde under stornationalismens tid på 1800 och början av 1900-talet. Starkt influerade av sin tids värderingar fann man vad man ville finna.
-Makt korrumperar. Alla män var inte nöjda med tingens ordning där kvinnan var likställd eller till och med överordnad mannen i många stycken.
Kristendomens patriarkala budskap kom som på beställning till glädje för de män som ville roffa åt sig makten i samhället från kvinnorna och 1000 år av kvinnoförtryck tog sin början i Guds namn. Före kristendomen valde man den gud eller de gudar till sin förtrogne som passade en bäst. Var man sjöfarare var Njord och Ran - havets gudomar det självklara valet. Var man krigare var Tor åskguden ett bra val. Var man bonde var fertilitetsgudar det självklara valet, Freja och Frej stod högt i kurs i bondesamhället.
Det finns även tecken som tyder på regionala skillnader i vilka gudar och gudinnor man tillbad. En västnordisk och en östnordisk skiljelinje med fertilitetsgudomar som dominerande i väst.
I modern tid kan vi lära oss att se upp med patriarkala religioners inverkan. Samtliga har stått/står för ett hårt kvinnoförtryck och dikterat villkor som ibland är omöjliga att uppfylla för kvinnorna.
De länder som haft/har de mest frigjorda kvinnorna är de rikaste i världen. Även intagningen till universiteten påvisar ett mönster att kvinnan är de intelligenta könet medan mannen är det fysiskt starka könet. Antalet kvinnor som går till universitetsstudier överstiger männen med bred marginal.
Även i västliga kulturer ligger det i maktens intresse att trycka ner kvinnor och förhärliga männen. I den amerikanska kulturen framställs oftast kvinnan som en lycklig varelse som går hemma och pysslar och föder barn medan den starke mannen räddar världen.
Ett ganska naturlig inställning i en så krigisk stat som USA. Man har behov av män som vill bli hjältar och dö ärofullt. Eftersom man har ett "visst svinn" på män behövs kvinnor som vill föda många barn.
Sjöfn

torsdag 29 augusti 2013

Män tänker stort och rätt
Kvinnor som tänker är farliga

Hypatia var en av sin tids skarpaste hjärnor men i syfte att förringa det
faktum att hon omarbetade  Diofantos Arithmetica i tretton volymer.
Men hon hyllas istället för sin skönhet i syfte att förminska henne
Den röda tråden om kvinnors farlighet går genom hela världshistorien fram till våra dagar.
Tänkande kvinnor har mördats i tusental, ja hundratusental kanske miljontals.
Deras minne har noggrant förringats medan mäns plattityder har blivit bevingade ord.
Hypatia är ett av de tidigaste exemplen på detta.
Hypatia (av Alexandria) var född mellan 350 och 370 e.Kr och var en grekisk nyplatonisk matematiker, och anses vara den första kända kvinnliga matematikern. Förutom matematiken utbildade hon även i filosofi och astronomi och uppfann astrolabiet.
Hon var dotter till filosofen och matematikern Theon och undervisade i matematik och filosofi. Hypatia arbetade på Museion i Alexandria, men undervisade privat hemma speciellt inom algebra, inspirerad av Diofantos. Hypatia var själv inte kristen, men respekterad av de flesta kristna och till hennes lärjungar hörde bl.a. biskopen Synesius av Kyrene.
-Du är humanist om du håller med om detta!
"Mannen är alltings måttstock"
Nja det vill jag inte hålla med om så jag är
uppenbarligen inte humanist.
Hypatia mördades under fruktansvärd tortyr år 415 vid ett upplopp som leddes av patriarken Kyrillos (katolskt helgon) som inte gillade att lärda kristna biskopar lyssnade på en icke kristen kvinna och därför hetsade upp munkarnas fanatism
Munkarna drog henne från vagnen, tog henne till kyrkan Caesareum. I kyrkan drog de av henne kläderna och sedan flåddes hon levande med bitar av tegel. Därefter styckade de hennes kropp och tog den till platsen Cinaron där de brände kroppen.
Exempel på manligt tänkande hämtat från simen Deep think (sv Djupa tankar)
Det finns många platser i Second Life där det sägs att det tänks stora tankar. När jag kommer dit är de tomma eller så får jag inte komma in på dem.
Jag skulle verkligen vilja diskutera en hel del annat än kläder, skor och barnskit. Det är visserligen en
del av livet men inte det mest viktiga.
Det viktiga är att skapa en bra värld för våra barn och oss själva.
Nu har männen genom förtryck i årtusenden försökt skapa sig ett monopol på tänkandet. Så går det som det går också.
Kvinnor förtrycks och kvinnor som tänker själva lever farligt. Se bara på kvinnliga lärare på flickskolor i Afghanistan. Många mördas av män för att de lär ut läs och skrivkonsten till kvinnor. En okunnig kvinna anses lättare att hantera.
-När argumenten tar slut tar man till våld.
Sjöfn
Simar som utgörs sig för att vara humanismens utposter i Second Life;
Philosophy House, ROMA Humanism Garden, Deep Think 

onsdag 28 augusti 2013

Lungt på gatorna i verklighetens Istanbul
Då återuppstår den turkiska simen

Simar av den här kvalitéen var länge sedan man såg.
Ett typiskt snabbygge med återanvändning av gamla delar. Men vad är syftet?
Det förefaller som om det finns ett behov att skapa en mötesplats snabbt.
Notera öarna som bildar stjärnan och nymånen som i Turkiets flagga.
Under RL - upproret mot diktatorn Erdogan och upploppen i Istanbul i juni stängdes den turkiska simen av
turkiska staten med hänvisning till att namnet Turkiet är statens egendom och bara får användas på av staten godkänt sätt.
Diktatorn Erdogan och hans säkerhetstjänst hade lärt sig av det Egyptiska upproret 2011.
Då fylldes de egyptiska simarna med egyptier från när och fjärran. Man utbytte information, resurser och stöd för upproret.
Den uppmärksamme kunde själv se hur antalet arabiska simar sköt i höjden under denna tid. Även under kriget i Libyen då man avsatte Khadaffi förekom en kraftig ökad aktivitet på de arabiska simarna.
Trots att Erdogan stängt ner internet i Turkiet var aktiviteten hög bland turkar i övriga världen på olika simar.
Nu har det lugnat ner sig på gatorna i Istanbul. Darcy Island - Darcy Turkiye är öppen igen. Att det gått fort att bygga simen är ingen tvekan om. Den ser "hastigt hopkommen" ut. Vilket också talar för att syftet med simen inte i första hand är att visa upp Turkiets skönhet utan mer som en mötesplats för vilkas syfte vi säkerligen kommer att få veta mer om i SVT Rapport och andra nyhetssändningar i framtiden.
Mer att läsa; New Worlds Notes; Egyptian gather in Second Life
Turkisk matta till Turkietsimen

tisdag 27 augusti 2013

-Ich bin ein Berliner! -Bist du?

Småbilarna var verkligen små på den tiden. Här står jag på Bahnhofstraße
och gömmer mina bara knän bakom bilen för sedlighetspolisen.
Alla har vi väl hört talas om J.F. Kennedys berömda ord när han besökte Berlin 1963 och hört hur belackarna påstått att han sa "jag är en bulle" istället för "jag är en Berlinare".
Då är det till och med sämre i tyska än jag. "Ich bin ein Berliner" är grammatiskt och kontextuellt korrekt.
För den som vill uppleva Berlin 1923 under Weimarepoken kan nu åter få göra det. 
The 1920s Berlin Project - Weimar Republic role play sim har återkommit i moderniserad form.
Glada änkans underkläder 1950.
Kennedy var ingen bulle.
Vill man bara shoppa och se Bahnhofstraße med omnejd kan göra det. Strikt klädkod gäller men som tur är får man tidstypisk kläder gratis vid landningsplatsen. Några mammakläder fanns inte så jag fick tassa runt så diskret jag kunde med mina knän fult exponerade. -Det finns/fanns nämligen en sedlighetspolis i tjugotalets Berlin som kontrollerade att inga ruskiga kvinnoknän syntes. Pojkar i kortbyxor fick dock visa knäna.
I de välsorterade affärerna finns vintagekläder från olika epoker. Jag hittade fram till 1950 men var inte runt överallt.
Marilyn Monroes raffset och badräkt från 50-talet finns att köpa. Herr, dam och barnkläder en mass. Butikerna är välsorterade och kläderna välgjorda
Luftskepp till Berlin 1923
-För den som vill spela rollspel går man med i gruppen och får uppleva ännu mera Berlin.
Nakna nazister är inte välkomna.

måndag 26 augusti 2013

Exportera till andra världar
på ett säreget sätt

Ingen favoritviewer för mig. Hittar inte hur jag "flyttar knapparna".
För byggaren spelar det mindre roll. Hon/han behöver ju bara använda
Singularity under själva exporten. Bygga och greja går bra i den kära viewern
.
För dig som bygger kan det finnas anledning att titta lite närmare på Singularity viewer.
Man kan nämligen exportera primbaserade objekt till mesh.
Därmed öppnas stora möjligheter. Man kan bl.a använda samma saker i flertal virtuella världar däribland InWorlds och OpenSim eftersom man kan ladda hem dem till sin egen hårddisk.
Vidare kan man exportera till Blender och liknande program.
Vilka möjligheter våra vanligaste byggare kan få här vet de nog inte ens själva innan de testat.
För den som vill veta mer rekommenderar  jag John Lester alias Pathfinder hemsida. Där han tydligt förklarar i en film hur magin går till.
Pathfinder hemsida; Hur man konverterar prim till mesh
Singularity viewer

fredag 23 augusti 2013

-Dansa inte i neon!

Så här ser mitt facelight ut på den här simen i morgonljus.
Från vänster; Inget facelight, dim, normalt och blinding.
Inget facelight är att föredra tycker jag
Ett av de stora plussen med Project Sunshine och anledningen att det heter så är att vi ska slippa vara svarta i ansiktet, om vi nu inte är det av naturliga skäl, på t.ex. danskvällar i kvällsbelysning.
Före project Sunshine har vi använt Facelight för att lätta upp ansiktet en aning.
De som använt Firestorm med vissa theme och med ultrainställning på grafiken har gnytt över detta. För "vi har lyst som solar".
Nu har vi alla den effekten om vi använder facelight.
Det som förut var "normal" och gav den rätta upplättningen av ansiktet har nu blivit "blinding". Inställningen "dim" kan användas men med en viss försiktighet.
Facelightets effekt varierar kraftig mellan olika simar, mellan olika grafikinställningar, viewers, grafikkort och operativsystem så det gäller att vara observant.
Även om behovet av facelight minskat eller nästan försvunnit så kommer det säkert nya lösningar med tiden.

torsdag 22 augusti 2013

-Vi har fått sparken från Second Life...allihop!

Buhu kasta ut en efter alla dessa år, bara så där!
-Eller...????
Du har säkert kryssat "agree" till nya TOS-terms of service.
En förutsättning för att vi ska kunna logga in i Second Life.

Lika säker är jag på att Du inte läst igenom innan du sa ja. Kanske med något undantag.
Det nya den här gången är paragraf 9.5;
-Du är inte anställd av Linden Lab.
För oss användare betyder det ingenting.
Det är bara en amerikansk jurist som fått noja.
I t.ex svensk lag står att arbetsgivare är skyldig att betala sociala avgifter på din lön med ca 32%. Sjukförsäkringsavgift, försäkringar och liknande.
Detta kan kanske tolkas så att om du tjänar 100 Linden i Second Life kan Linden Lab bli skyldig att betala in 32 Linden till svenska staten. Detta vill inte Linden Lab. Så för säkerhets skull har de lagt till den här paragrafen.
Paragraf 2.6 är också ny och den tolkar de lagkloka så att om något du köpt försvinner i inventory så kvarstår "licensen" och dina prylar är inte förlorade.
-Hur det kommer att fungera i praktiken återstår att se.
Vidare kan man notera att samma avtal gäller för samtliga spel från Linden Lab.

onsdag 21 augusti 2013

Nu skiner det om oss!

Bättre, snabbare...
Nej nu skrämde jag er allt. Behövde rebake, servern höll på att uppdateras,
och råkade klicka cmd+shift+R istället för cmd+alt+R och fick den här
om än konstnärliga så kanske inte helt ändamålsenliga effekten.
Från och med igår är Project Sunshine sjösatt över hela Second Life.
När du väl uppdaterat viewern så går nedladdningen av inventory mycket mycket snabbare.
Allt och alla på samma sim finns på samma server.
Tidigare kunde bara du som avatar finnas på lika många servrar som du hade prylar på dig.
Meningen är att vi ska få bättre "bilder" i viewern.
På Linden Labs egen viewer märks skillnaden markant. Tyvärr får man väl räkna med en viss eftersläpning på tredjepartsviewer.
Mer att läsa

tisdag 20 augusti 2013

Här får man lura ifred

Tårpilens hängen bildar ett litet rum att krypa in i och tänka stort.
Kaja Lurra har slagit till igen.
Hon har byggt en svenskliknande sim. Kala klippor som i Bohuslän, tårpilar som hos Carl Larsson, badvikar och martallar. Lusthus vid vattnet
Platsen är för uthyrning. Det har redan kommit upp små och stora hus. En del fullt trovärdiga svenskhus men tyvärr också kinesiska tempel och amerikanska Hollywoodvillor.
Inte mycket Kaja kan göra åt det, den som hyr gör ju som han/hon vill.
Än så länge är inte allt "instängslat och förbjudet" så passa på att ta en titt.
Slurl;

måndag 19 augusti 2013

Första dagen på jobbet efter semestern...

Då var det dags igen. En härlig semester är till ända och ett nytt arbetsår börjar.
Nej jag har ingen jobbångest även om det är "inne" att ha det nu för tiden.
Lite vilsen känner jag mig.
-Vad har hänt medan jag varit borta?
-Hör till de som INTE kollar jobbmailen på semesterna.
-Vad skulle det tjäna till?
-Mitt ute på sjön, har seglat nästan fyra veckor av fem, kan jag inte göra något år mailen ändå.
Går in för att vara ledig lika hårt som jag går in för att jobba. Var sak har sin tid.
Nu ska vi se;
G-mail; Vanadis Falconer; Inkorg; 1276 mail!
-Hjälp! RL-Vanadis har säkert lika många!
-Bloggarna då vad har hänt?
-Bounce har kört igång igen..... Oj då...bara så där....Kaya bygger igen.....ny TOS.....härlig protest av Pussy Riot i Moskva..
-Bara att se till att skapa något till imorgon.
-Vanadis has entered the building!