onsdag 5 oktober 2011

-Nu kan stalkern få fyra års fängelse!

I finkan kan du begrunda dina synder! -I fyra år!
Ny stalkerlag 1:a oktober!
Vi har alla blivit utsatta för det på nätet. En del har varit det vanliga fyllehotet som man lätt kan skratta bort men en del har varit mer allvarligt menat. -Upprepade hot, förföljelse, förtal och andra systematiska trakasserier. I Second Life, på Facebook, i olika diskussionsforum eller i "livet utanför".
Tills nu har varje hottillfälle bedömts för sig som ett eget brott, har någon blivit hotad 25 ggr så har det blivit 25 olika brott vilka inte gett något hårdare straff.
Med den nya "stalkinglagen" som trädde i kraft i månadsskiftet slås alla 25 tillfällena ihop och betraktas som ett brott nu införs olaga förföljelse i svensk lag och stalkern kan få upp till fyra års fängelse.
- Eftersom straffvärdet höjs får brottet högre prioritet. Det kommer att bli lättare att använda tvångsmedel som anhållande och häktning,
säger Inka Wennerberg, handläggare för brottsofferfrågor på Rikspolisstyrelsen, till TT.
Man ändrar även lagen om besöksförbud på så vis att man kan dömas till fotboja och besöksförbud innan ett brott inträffat - i förebyggande syfte.
Hur påverkar det oss i Second Life?
Nu finns det inga vägledande domar men ska lagen fungera som det är tänkt blir det riskabelt för den som vill starta "dramor" riktat mot en enskild avatar.
En situation som förra sommarens "nordiska inbördeskrig" skulle säkert komma att bli föremål för en förundersökning och att åtal skulle väckts.
Vilket jag upplever som rätt skönt. Man får ha olika åsikt och livligt debattera och diskutera men man får inte förfölja, banna eller på annat sätt trakassera den som har olika åsikt.
Mer att läsa: Infotorg juridik

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar