måndag 26 mars 2012

Doktorn som gjorde en tavla

Micca Hedrick
visar iPadkonst
Naken och sårbar med djup smärta, konst som berör mig.
Denna vecka visas Micca Hedricks iPadkonst på Book Island. Alias Michael Dewan-Herrick från London. Är psykoterapeut med 30 års erfarenhet med egen samtalsgrupp för att stödja avatarer med relationsproblem i SL och/eller RL.
Micca Hedriks mottagning och samtalsgrupp finns på Book Island. Han kompletterar med en konstutsällning av egna verk. Micca målade och ritade mycket i tjugoårsåldern men sen kom livet emellan. Han utbildade sig till psykoterapeut och när han började närma sig trettio la han konsten på hyllan. Först 25 år senare tog han upp måleriet igen, då med en iPhone och paintappen senare med en iPad, influerad av en bok skriven av Henry Miller; "Paint as You Like and Die Happy". Han ska vidare ha träffat en ny kärlek i Second Life som blev hans livskamrat.
Att Micca har rört sig och blivit influerad i sin konst av de människor han mött i sin dagliga gärning, människor med allvarliga diagnoser som schizofreni och bipolär störning, det märks i tavlorna och gör dem i mitt tycke väldigt uttrycksfulla.
Någon som lyssnar och kanske vänder destruktiva
tankebanor kan vara allt som behövs för många
Tavlan Homeless man är en hyllning till dessa människor med schizofreni och bipolär störning. Många av dem hamnar i en tröstlös tillvaro. Utan bostad, utan mat, utan pengar, ja utan allt det som vi andra tar som självklart. Det är inte ovanligt att deras psykologiska status sätter upp hinder för dem att själva gå till samhället och få hjälp. Uppsökande verksamhet är ett måste för att dessa människor ska få hjälp.
Sjöfn

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar