fredag 16 september 2011

-Bygga bro är en dygd!

-Vad är en bro? -Ett avancerat byggnadsprojekt? Javisst vårt land har flera märkliga broar! Tänker på det nu för att i min hembygd finns det tre väldigt viktiga broar. Dalbobron, Stallbackabron och Uddevallabron. Idag var alla tre avstängda ett tag. På grund av dels reparation och dels blåst.
Broar kan vara enastående byggnadsprojekt som förenar land med varandra. Broar förenar också människor med varandra. Ger möjligheter till kontakt och tankeutbyte. Förbättrar framtiden genom täta kontakter människor emellan. Ingen behöver längre speja över vattnet och undra vad det är för typer som bor där borta. -Är de farliga? Är det vänliga? -Mytbildning uppstår på båda sidor om det vida vattnet och byggs på år från år. Till den dagen bron är färdig och människorna kan mötas på mitten och lära känna varandra.
-Alla broar syns inte. De bara finns ändå mellan människor. Någon sträcker ut en hand för att utöka gemenskapen. De som möts på bron bygger något nytt. Ger framtiden en skjuts i rätt riktning, tillsammans hand i hand bygger de en bättre värld.
Vegvisur leder oss rätt
-Därför är broar illa ute i krig. Oftast är broar det första man förstör för att hindra "fienden" komma fram.
-Även mänskliga osynliga broar kan vara illa ute. Hur många av oss har inte som små mötts av orden "ni får inte leka på våran gård"? -Synd, för tillsammans hade vi blivit tillräckligt många för att spela fotboll. Nu får vi nöja oss med något enklare och mindre personalkrävande.
Under vikingatid och tidig medeltid var det en dygd att "bygga bro" en lika säker biljett till Valhall och Sessrumnir som det mest storslagna hjältedåd.
Lika säker på att det finns människor som vill bygga broar, både materiella och imateriella broar så finns det människor som gör allt för att riva ner broarna som byggts.
Efter Oslo-katastrofen byggdes oerhört många broar. Människor från hela världen höll varandra hand i hand och sa i en kör; -Aldrig mera våld!
-Frågan är hur länge är "aldrig mer"?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar