fredag 10 december 2010

Bloggar får ansvarig utgivare?

Framtidsvision?
I alla fall om Pressens samarbetsnämnd får som de vill kommer bloggägare att kunna ansöka om ansvarigutgivarskap.
Därmed förbinder man sig att följa de pressetiska reglerna.
PSN:s utredning om ett framtida MO/MON presenterades igår och föreslås ersätta PO/PON - Pressombudsmannen / Pressens opinionsnämnd och omfatta press, Radio/TV och sociala medier.
Idag finns en granskningsnämnd för press, en för radio/tv och ingen alls för sociala medier. Utredningen föreslår också att ansvarig utgivaren av sociala medier för samma skydd och krav av Tryckfrihetsförordningen som pressen har idag. Därmed sätts  den yttrandefrihetsbegränsande PUL ur spel för gott.
Källa: Journalisten

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar