torsdag 3 oktober 2013

Nu lägger vi upp ribban!
Science Circle träffas i Second Life

Kunskap är makt. Det vet de som är emot att kvinnor utbildar sig.
Men kunskap ska bygga på vetenskaplig grund och stabila fakta.
Vi översköljs dagligen av ovederhäftig kunskap. Därför är massutbildning
även på internet oerhört viktig och för många enda chansen att möta högre
utbildning.
The Science Circle är ett internationellt nätverk av forskare från olika discipliner som samlas två gånger i månaden i SecondLife.
Vid varje möte håller en av dessa "vältränade hjärnor" en kort presentation. Gärna med en obesvarad frågeställning, eller som allmänt säges "ett problem" så vi får en livfull debatt.
Häromdagen diskuterade vi Monty Halls problem. Kort sammanfattat varför man väljer just en dörr av tre och varför man inte väljer om när man fått chansen. Att jag kunde vara med och bidra med ett par inlägg i debatten berodde på att det var en Europa-vänlig tid. Klockan 15.00-16.00.
The Science Circle initierades av ett starkt konsortium; tolv universitet från fyra kontinenter två marina forskningslaboratorier, teknikmuséet Exploratorium och NASA eEducation
Nästa möte den 19 oktober handlar om "Det moderna jordbrukets hot mot sötvattensköldpaddor i Australien så det skiter jag i. I min utbildning ingår väldigt väldigt lite om sköldpaddor och jordbruk så jag kan nog inte bidra till debatten på något värdefullt sätt.
Debatten den 5 november låter mer spännande; Producing Virtually Speaking Science'. Ett ämne som kan passa våra Machinima-skapande vänner.
-För mycket hjärna här inne!
Du behöver motion för att din kropp och din hjärna ska fungera väl.
Hjärnan behöver också motion för att fungera väl.

Var på gym i Second Life och mötte där en av ledarna för Science Circle och vi hade en intressant diskussion. En del uppfattade tydligen den som för invecklad och tröttande.
Men jag hävdar att det finns inga dumma människor - bara otränade hjärnor.
Är man van att bara välja mellan kallt och varmt vatten och någon föreslår ljummet vatten ställs man naturligtvis inför en ny frågeställning men när man löst ekvationen har man lärt sig något nytt och eller en ny infallsvinkel på en gammal fråga.
Hjärnan måste tränas för att funka bra. Studier visar att korsordslösande äldre blir dementa senare. -Svårare är det inte.
Bara att då och då tänka annorlunda
våga gå utanför ramarna.

Bra hjärngympa är att lyssna på andra som tänker annorlunda och tänker stort. Vill du lyssna på diskussionerna finns Science Circle på STEM Island. Det finns mycket kunskap att få på simen STEM Island även om ingen är där.
Diskussionen ord för ord finns att hämta hem som pdf här
Länk till Exploratorium
Länk till Science Circle hemsida

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar