tisdag 9 augusti 2011

-Det brinner en eld i natten.

Liksom vår går över i sommaren går Trä över i Eld. Trä är bränslet för Eld och i sin balanserade form, är Eld bland annat den rena glädje som kan hoppa från en människa till en annan. Likt en flamma från en gren till nästa.
Eld är länkat till ren närvaro, upprymdhet, den fulla blomningen och ljuset som sommaren är. Eld tillåter energi att blomma upp. Att bli sig själv fullt ut och njuta av tillvaron som den är just nu istället för att oroa sig för framtiden eller det förflutna.  I balanserad form bär eld på en enorm gåva i förmågan att sprida värme och glädje i världen. Som en vandrande låga som tänder värmen i andra människors bröst.
I väst bygger större delen av vårt industriella samhälles negativa sidor, på det man kallar kollapsad Eld i kinesisk medicin. Med konstant jakt på nya företeelser. Nya mobiltelefoner. Nya datorspel. Ny e-post. Hela tiden uppdateringar i olika former. Detta beteende tyder på att eld är i stark obalans och under beteendet ligger tomheten och ångesten. Ångesten är en del av eld. Ångesten gör att människorna försöker undvika att känna den, genom att få flammorna att brinna starkare, i jakt på nästa shoppingrunda. Citat från meditationsguiden
Jag har alltid varit fascinerad av de fyra elementen och deras krafter. Att stilla betrakta dem har gett mig trygghet och styrka. Jag upplever att jag lever och är en del av naturen och det stora kretsloppet. Elden som flammar och värmer, havet vattnet som obevekligt slår mot stranden samtidigt som det släcker törsten och är förutsättningen för vårt liv, luften som genom vinden rister trädkronorna som likaväl som det kan krossa allt i sin väg ger oss syre att andas. Jorden som ger våra växter liv samtidigt som den kan rasa över oss och ta våra liv.
Trots allt är de fyra elementen våra bästa vänner utan dem kan vi inte leva. Därför känner jag så stark närvaro när jag stilla betraktar dem en och en eller tillsammans. Låter tankarna fladdra bort och bara koncentrera mig på elementet. Då känner jag att jag verkligen lever i ett naturligt kretslopp och det ger mig en underbar styrka.
Sjöfn

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar