onsdag 18 mars 2015

-Vem tror du orkar lyssna på dig i tre timmar?
-Monolog eller dialog för framgångsrikt lärande

Men hallå gubbe lilla!
Nu har vi suttit här på stenhårda bänkar i tre timmar!
-Vad tänker du på när du hör ordet "föreläsning"?
-Du tänker på en gubbe som står längst fram i en stor sal och pratar oavbrutet i timmar om något som bara delvis intresserar dig.
Den metoden håller inte i dag utan innebär ofelbart att åhörarna smyger fram sina mobiler och börjar spela Wordfeud istället för att lyssna.
Tidningsvärlden har tagit fasta på att folk har mindre tid idag för tidningsläsning. Artiklarna har blivit kortare och mer effektiva i sin förmedling.
Vi som läser Göteborgs-Posten har märkt det extra tydligt. De gamla fyrsidiga reportagen i broadsheetformat är borta för alltid. Ersatta av lättlästa texter på mindre än 3000 tecken och i tabloidformat. Informationen är densamma men presenterad på ett adekvat sätt.
Hur ska vi vetenskapare göra för att nå ut med vårt budskap?
-Vi måste i första hand utgå från vad åhörarna behöver snarare än vad du vill förmedla.
-Åhörarna är inga blanka blad, utan de har alltid någon bild av ämnet i fråga. Bygg länkar bakåt
Är samtalsundervisning framtiden?
En mer avslappnande miljö än den traditionella
kan bidra till minskad lärostress och bättre resultat
:
Kräver lyhörda pedagoger
genom att utgå från denna bild. Ta inte för givet att de kan mycket eller att de inte kan något alls.
- Forskning visar att en varierande undervisning gör det lättare för studenter att hålla uppmärksamheten uppe. Växla mellan powerpoint, tavla, bilder och film. Försök även variera ditt sätt att tala.
-Använd den moderna tekniken. Istället för att förbjuda mobilerna och paddorna i föreläsningssalen så involvera dem i föredraget. Det finns många sätt, med appar där åhörarna kan ställa frågor eller svara på frågor. Videofilm där man kan backa ditt föredrag om man missat något.
-Bättre lokaler. Det senaste är att riva föreläsningssalarna och bygga vardagsrum för lärande.
-Hellre flera korta föredrag ofta än ett oerhört långt sällan.
Ovanstående är inte bara vad jag tycker utan nödvändigheter om vi ska ha en kunnig befolkning där många blir vetgiriga och vill forska vidare.
Annars får vi en Wikipedia-befolkning som resonerar -Ah jag behöver inget lära mig jag bara söker på Wikipedia

1 kommentar:

  1. Ja, sedan antikens dagar .......,
    Kan det kanske vara så att om det inte intresserarså går man och gör nåt annat.....,

    SvaraRadera