fredag 8 april 2011

Vid tidens ände börjar den nya tiden

En fot i öster och en fot i väster. Min vänstra fot står i klockan 11 och min högra i klockan 12 Kanske ett paradis eller kanske en mardröm för den ambivalente men till dem räknas nog inte jag. 
Sanningen är att jag står på nollmeridianen. Greenwich Park utanför London. På nya Londonsimen.
En oas om man bara vill snacka men alldeles intill finns så mycket mer att upptäcka men det är ett senare reportage.
Nollmeridianen drogs här vilket blev väldigt viktig inte bara för att veta vad klockan är utan nollmeridianen är också förutsättningen för all navigering.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar