lördag 16 april 2011

Minuten då hela Second Life tänkte positivt.

Vanadis gräver i Second lifes historiebok
Den 20 april 2008 klockan 11.06 PDT stannade hela Second life. Alla över hela världen satte sig ner och tänkte positiva tankar. Syftet var att se om detta event arrangerat av "Light Spirits group" på något sätt kunde förändra världen till det bättre.
Så vitt jag kan utröna har evenemanget aldrig upprepats och "Light Spirits group" är för länge sedan historia så det gjorde nog ingen nytta....eller?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar