torsdag 21 april 2011

-Är det det här de menar när de säger Påskeld?

-Tog häxprocesserna verkligen slut? -Eller pågår de än under andra former? -En sak som inte har förändrats är att det är mycket lättare att vara medlöpare än att gå mot strömmen. -Ropar en "häxa" blir det raskt en stor talkör.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar