torsdag 15 maj 2014

Vi européer vann över Google
Du bestämmer vad sökningarna får avslöja om dig

Google förlorade i EU-domstolen.
Du har rätt att kräva att Google tar bort vissa sökresultat om dig.
EU-domstolen konstaterar att Du har rätt att få dina uppgifter "glömda" om de bryter mot ett unionsdirektiv vilket ska skydda rätten till privatliv.
Det som  stod på spel för Google och andra söksidor var om söksidor bara presenterar sökresultaten, eller om de kontrollerar resultaten och informationen, och därmed är ansvariga för den.
Det fallet som nu blivit prejudicerande gäller en spanjor, Costeja Gonzalez, som bad Google att ta bort länkar gällade att hans hus blev auktionerat därför att han inte hade betalat skatten. Google vägrade ta bort resultaten därför att de menar att de inte har ansvar för att ta bort information som har publicerats lagligt.
Domarna menar att Google är ansvariga för det material som rör sig på servrarna, vilket innebär att företaget måste svara på privatpersoners begäran att ta bort information som kan vara menlig och under vissa omständigheter ta bort länkar till sidor som har publicerats lagligt av någon annan än bolaget.
Google kan inte överklaga domen som därmed vunnit laga kraft.
-Viktig princip även för Second Life, Facebook m.fl
Domstolen har ju härmed slagit kraft att du har rätt till ett privatliv även på nätet.
Enbart de uppgifter du väljer ska bli offentliga får lov att bli det.
Vi kommer säkert att få se flera rättsfall där man kommer att hänvisa till den här domen vad det gäller rätten till sitt privatliv överallt "på nätet".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar