måndag 26 maj 2014

Second Life använde falsk profilbild på Facebook

Onekligen en oerhört snygg avatar.
Mest beroende på att hon INTE är avatar utan fotomodell.
Bilden som ska föreställa en Second Life avatar föreställer i verkligheten fotomodellen och skådespelerskan Diane Kruger.
Diane Kruger är född i Tyskland som Diane Heidi Krüger. Hon är känd för rollerna Helen av Troy, Dr. Abigail Chase i National Treasure, Bridget von Hammersmark i Inglourious Basterds, Anna i Mr. Nobody, och Gina i Unknown.
Däremot är hon inte "känd från Second Life".
En samvetslös bildskapare har retuscherat bilden för att få den att likna en stenhårt efterbehandlad bild av en SL-avatar.
Orginalbilden från Diane Kruger hemsida.
Innan den retuscherades spegelvänds och fick ny bakgrund
Denna använde Second Life som sin profilbild på Facebook innan de uppmärksammades på misstaget. Och har nu lovat att kolla bättre nästa gång.
Att förvanska en bild på detta sätt och sedan påstå att den föreställer någon annan är ett lagbrott överallt i världen.
Det finns en uppenbar risk att både Second Life och inte minst den som manipulerat bilden och sålt den under falsk flagg kan bli stämda på miljonbelopp. I dollar räknat.
Samma metod använder samvetslösa handlare för att marknadsföra sin skin på Marketplace.
Många är de som inte testat en demo utan köpt direkt från Marketplace och fått ett skin som är mycket sämre än på bilden i reklamen.
Länk till Top Celebrity Diane Kruger

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar