onsdag 30 januari 2013

En Jesus dog på korset
100.000 kvinnor dog på bålet

Kvinnor som Kristi offer
Påven Benedict XVI redo att smaska i sig av Jesu kropp
en slurk av Jesu blod serveras till för att skölja ner oblaten.
Den 11 april 2011 anklagade påven Benedictus XVI  var och en som förnekade Europas kristna rötter att lida av "minnesförlust" och sade att det var lika dumt som att säga att människan "kan leva utan syre eller mat".
Kristendomen och dess företrädare berömmer sig för att ha civiliserat Europa under den mörka medeltiden efter romarrikets fall.
Enligt de kristna ska Europa ha plågats av sjukdom, splittrade politiska system, de-urbanisering och en återgång till en mer rustik livsstil. Germanska stammar, hunner, magyars/ungrare och nordborna plundrade, våldtog, förslavade och orsakade allmän förödelse samt massiva demografiska omvälvningar.
Kristendomen har odlat och gödslat en självbild som en överlägsen trosbekännelse mot oförskämda efterblivna stråtrövare av hedniska stammar som dyrkade hårda oförsonliga gudar som ibland krävde människooffer. Detta är ironiskt med tanke på att den nya uppkomlingen kristen troslära hävdade att det var heligt att dricka blod och äta köttet av sin gud. Än i våra dagar dricker man Jesu blod genom nattvardsvinet och äter Jesu kropp genom oblaten.
Historieskrivning har alltid varit förbehållen segraren och sanningen har och är alltid krigets första offer. Ser man bakom kyrkans historieskrivning framträder en helt annan bild.
Druidernas och Gydjornas välsignande av blivande örtläkemedel
upplevde de kristna och dess företrädare som mycket hedniska riter
De som kristendomen betraktade som sina främsta fiender var de lärde. De som vi idag känner som Druider och schamaner både manliga och kvinnliga, som kloka gummor; läkekunniga kvinnor och spåkvinnor som Gydjor och Völvor.
Dessa var inte bara religiösa företrädare utan samtidigt var de läkekunniga. Många av de mediciner vi har idag, t.ex hjärtmedicinen Digitalis och lugnande medlet Valium är resultatet av kloka gummors upptäkter i växtrikets apotek. Nu framställs dessa som genetiska kopior av läkemedelsföretag som t.ex. Astra.
Vidare var de historieberättare. Inte så att de drog vitsar dagarna i ända utan de hade genom muntlig tradition lärt sig sitt folks historia som de förde vidare generation efter generation. All denna kunskap, en kunskap långt större än biblioteket i Alexandria, brändes på bål. Eftersom det inte fanns nedskrivet utan precis som bibeln överantvardats genom muntlig tradition fick man elda upp de som kunde berätta.
När det gäller förtryck och sadomasochistisk våld kan få saker i världshistorien överträffa den brutalitet som visades av inkvisitionen. Kristendomens blodtörst var omättlig. Kunde man inte övertyga massorna genom predikan så fick man övertyga med hjälp av skräck, rädsla och tortyr.
Inget offer var för stort för saken. Från 1479 och 50 år framåt dog 50.000 människor genom inkvisitionens försorg.
Katolska kyrkan gav Inkvisitionen uppdrag att utrota eventuella kvarvarande rester av hedendom, som tro på älvor, troll, tomtar och andra sådana varelser. Då 1479, var det kätteri att tro på häxor men redan 1486 var det kätteri att inte tro på häxor!
Detta blev fastslaget 1486  med boken Malleus Maleficarum, "Slå häxorna" på svenska . Skrivet av dominikanermunkarna Heinrich Kramer och Johann Sprenger, denna obscena och pornografiska bok blev en handbok för alla som arbetar med lagföringen av trolldom. I sitt oblyga kvinnohat var författarna  bokstavligen psykopatiska i sitt hat mot kvinnor som ansågs svaga, fallna, lömska, benägna till kätteri, bärare av falskhet, förorenade, och frestande till otrohet med sina omättliga sinnliga lust.
Som kvinnlig avatar fick jag inte gå längre fram än hit ens i
SL- Peterskyrkan. Mistelknippe och druidskära gick bra.
En hednisk häxa i kristendomens finrum - det känns bra för min inre frid.
Barnmorskor var också misstänka grund av deras kunskaper om gynekologi. Flickor som hade övergetts  fick skulden för söka tröst hos Djävulen. Allt  tillskrevs trolldom: kvinnlig onani, mjöldrygaförgiftning, erotiska drömmar. Detta spred skräck i hela Europa. När en misstänkt hittades torterades hon eller hotades till bekännelse, en rättvis rättegång var helt uteslutet.
Anti-häxa galenskapen spred sig till de protestantiska kyrkorna också. I mitten av det sextonde århundradet brändes häxor på bål i hundratal. År 1585 var två tyska byar så decimerad på kvinnor att endast en kvinna var i livet i var by.
Inkvisitionen själv skröt att det är svårt brände minst 30.000 häxor över 150 år. Mellan 1560 och 1680 dödades minst 40.000 kvinnor i häxjakten i det protestantiska norra Europa.
Hat mot kvinnor spelade en betydande roll i religionensutövningen. Reformationen var också ett samordnat försök att rensa kristendomen på alla spår av hedendom. Protestanter såg dyrkan av katolska helgon som dyrkan av hedniska gudar. I många fall märkligt med tanke på hur de förkristna helgedomarna hade övertagits av kristendomen där de inte förstörts av denna intoleranta monoteistiska tro.
Förkristna religioner dyrkade fertilitet och kvinnor. En typisk förkristen
kultplats hade kvinnliga symboler. Spiralen till vänster är grodden som växer
i jorden och i kvinnan och för livet vidare. Triskedern till höger representerar
kvinnans tre åldrar; skönhet, moderskap och visdom. Völvan själv bär sol-
korset i pannan, symbolen för livets uppkomst och de fyra årstiderna.
Detta passade dåligt in i en världsbild där kvinnan räknades som boskap.
Samma intolerans och förstörelse som följer kristendomens våldsamma spridning i Europa skulle exporteras. Mycket sofistikerade samhällen som Maya, Aztekerna och Inkas pulvriserades efter samma psykopatiska mönster som ledde sina undersåtar i namn av denne intolerante manliga svartsjuke gud.
Hela civilisationer utplånades så att Kristus kan visa sin missriktade "kärlek" för mänskligheten.
-Är vi bättre idag?
-Är dagens våld och kvinnosyn sprunget ur gamla fördomar från katolicismens dagar?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar