tisdag 7 oktober 2014

Man kan lätt förstå
anledningen till socialismens framväxt

Utsikt från paviljongen ovanför den magnifika trädgården
Sjutton-hundratalet var de magnifika barockslottens höjdpunkt.
 Versailles i Frankrike, Schönbrunn i Österrike och sist men inte minst preußiska Sanssuoci i Potsdam.
Det senare finns nu i Second Life. Där kan vi pråla i lyx precis som Fredrik II av Preußen.

Det första som möter oss är gratis tidstypiska kläder. Sanssouci är inget ställe där man går runt i jeans och t-shirt.
 Fredrik II tillhörde den kungliga brandenburgsk-preussiska grenen av ätten Hohenzollern och var son till Fredrik Vilhelm I och Sofia Dorotea av Hannover.
Man gick sällan ut och njöt av den magnifika parken utan avnjöt den
från paviljongen. Där tjänare tillfredställde minsta nyck
Rädslan för solbränna som almogen var panisk
bland de rika
 Fredriks barndom var föga lycklig.  Faderns brutala uppfostringsmetoder satte djupa spår, men hade inte avsedd effekt. Fredriks skulle uppfostras till en god soldat och samvetsgrann ämbetsman men föraktade allt intresse för vetenskap, konst och litteratur, särskilt i den franska form som var rådande i Europa. Sonen gavs därför ett noga inrutat dagsschema och en sträng auktoritär och religiös uppfostran. Sonen besvarade faderns förakt och lät sig inte kuvas. Som tonåring satte han hårt mot hårt och provocerade sin far med sarkasm och förakt.
Maktkampen eskalerade när Fredrik, då överstelöjtnant i den preussiska armén, 1730 försökte fly till England med sin nära vän, löjtnant von Katte. Hans vän löjtnant Katte, som hjälpt honom, avrättades på faderns order i Fredriks åsyn.
Dristade man sig ut i trädgården var det oftast efter skymningen
för att inta en överdådig måltid i ett partytält
. Under moderns och informatorn Jacques Égide Duhan de Janduns inflytande utvecklade sig dock Fredrik i motsatt riktning, intresserade sig livligt för musik och litteratur, avskydde militära övningar och kansligöromål. Han läste och talade gärna franska och föredrog franska seder och franskt mode. Fadern blev mycket missnöjd med sonen och efter flera våldsamma uppträden dem emellan bestämde sig Fredrik att fly till det engelska hovet under en resa 1730. Planen avslöjades dock, Fredrik ställdes inför krigsrätt och kastades i fängelse i slottet
 Fredrik sägs ha varit en upplysningstidens man.
Han avskaffade tortyr och införde pressfrihet.
 Samtidigt var han en krigisk herre.
Han erövrade stora delar av Tyskland och förde krig emot Österrike-Ungern. Sverige förde å sin sida krig emot honom för att återfå vorPommern.
Parkettgolv, kristallkronor, förgyllda kandelabrar, takmålningar.
En bjärt kontrast till folkhemmen.
Alla dessa krig och slottsbyggen som de olika mer eller mindre despotiska kungarna stod bakom
utarmade folket.
Slott och krig är dyrbara saker och när krigsbytet inte var så omfattande som man kunde önskat återstod bara att plundra folket. Beskattning kallar man plundring när det är stater som är förövarna.
Folket svalt och for illa medan en liten aristokrati vältrade sig i omättligt lyx och överflöd.
Man prålade med sin rikedom genom att hålla magnifika baler på dessa slott.
Ahh skönt att vara sig själv igen!
Samtidigt hade folket varken mat eller kläder.
Franska revolutionen 1776 var bara början. Revolutionerna 1848, i vissa länder kända som Nationernas vår eller Folkens vår. Revolutionerna var viktigast i Frankrike, Tyskland, Polen, Italien och i det österrikiska imperiet.
Det var ingen slump  att Karl Marx publicerade Kommunistiska manifestet 1848.
Marxismens centrala problem är hur stora grupper av människor som exploateras av mindre grupper med stora resurser, kan frigöra sig från detta genom att gemensamt utveckla ett klassmedvetande och införa ett mer jämlikt samhälle: det klasslösa samhället.
Överdådet i palatsen åskådliggjorde de sociala klyftorna på ett barockt sätt.
 Idag kan man bara göra sig en föreställning om den frustration vanligt folk kände över att inte kunna klä sina barn i hela och rena kläder. Än mindre ge dem mat för dagen eller en dräglig bostad.
Risken för en kommunistisk revolution i t.ex dagens Sverige torde vara minimal.
Vilket bevisas av de kommunistiska partiernas tynande tillvaro.
Även socialdemokratin har väl avskaffat sig själv.
De klasskillnader och eländiga bostäder som fanns i slutet av 1800-talet och början 1900-talet finns helt enkelt inte längre.
Socialdemokratin har gjort sig själv överflödig.
Dess mål är uppfyllda med råge. Att Stefan Löfven lyckades skrapa ihop en bräcklig, mycket bräcklig, majoritet i riksdagen har inget med att svenska folket önskar ett högre skattetryck utan en förändring. Ett fenomen vi säkert kommer att se om fyra eller åtta år igen.
Man tröttnar på sina regeringar fortare och fortare nu eftersom man röstar efter den egna situationen och inte efter ideologi.
Däremot ska vi ta vara på de fina grundvärden som finns i våra ideologier, solidaritet med de svagare, liberala idéer om individens frihet, jämställdhet mellan könen.
Därifrån kan vi bygga det 21:a århundradets ideologi.
1800-talets ideologier är helt enkelt döda i dagens Sverige även om de spelat en viktig roll så finns det inget i medel-Svenssons vardag som han eller hon kan appellera till och då blir ideologin också meningslös och lever på gamla meriter.
Solfjäder till preußiska SL-Sanssuoci

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar