tisdag 18 februari 2014

Vill du bada i Östersjön?

Hur mår havet? Vi får se efter.
Östersjön är ett av världens mest förorenade hav. Trånga sund som enda friskvattenkälla. Avlopp och kväveutsläpp från jordbruket går helt orenat rakt ut i Östersjön. Lägg därtill att långt in på 60-talet dumpade man bilvrak vid Almagrundet istället för att skrota dem.
De arter som lever i Östersjöns bräckta vatten lever redan på gränsen till vad de tål tack vare bristen på sälta i vattnet.
Västerhavet mår betydligt bättre tack vare den enorma vattenomsättningen. Problemet där är istället överfiskning, 25 arter är rödlistade av WHO, och skräp som kastats i från land eller från fartyg.
Människan har allt för länge ansett att man löser sina lokala miljöproblem genom att tippa avfallet i det oändliga havet.
Därför har allt för länge industrier fått släppa ut sitt avlopp rakt ut i havet. Bottniska viken är ett bra
Under ytan är det inte alltid lika vackert.
Giftiga utsläpp och dumpat avfall gör livet i havet till en överlevnadskamp.
exempel på det. Pappersindustrier har släppt ut processvatten rakt ut. I Vänern uppmärksammades detta redan på 60-talet då kvicksilverhalterna i fisk utanför Skoghalls pappersbruk i Karlstad gjorde fisken otjänlig som människoföda. Vänern och Göta älv är dricksvattentäkt för ca 2 miljoner människor. Snabbt tog länsstyrelserna i dåvarande, Värmlands län, Skaraborgs län, Älvsborgs län och Göteborgs och Bohuslän tag i saken och förbjöd utsläppen.
Efter att utsläppen upphört kunde man redan sju år efteråt se en radikal förbättring av vattenkvalitéen i hela sjön. Mycket tack vare Vänerns stora vattenomsättning, allt vatten i Vänern byts ut på bara sju år.
Även de förut döda bottnarna började återhämta sig rätt snabbt. Idag är problemen bottensedimenten som innehåller både PCB och kvicksilver. Vid muddring måste rigorösa försiktighetsmått vidtagas så inte gifterna hamnar i vattnet igen.
Second Life har många vederhäftiga undervattenssimar (haha). Inte bara det vanliga prydnadsjoxet från Marketplace.
En sådan är Abyss Observatory med djuphavsobservatorium. En annan är Center for Water studies där hittar du slurlar till fler undervattens och miljösimar.
Vill du veta mer från första livet är Havet.nu en bra inkörsport. Strandstädning från Västkuststiftelsen
Håll Sverige rent och Kusträddarna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar