tisdag 28 januari 2014

Sjung dig frisk!

Musik, konst och teater kan vara
lika verkningsfullt som Valium och Stesolid
Avslappnad och fylld med energi. En dusch av ren glädje. Så känns det när man blir ett med musiken.
Stressforskaren Töres Theorell, professor i miljömedicin vid Karolinska Institutet i Stockholm, forskar om musikens inverkan på själsvlivet.
Musiken har i alla tider använts för att stärka gruppgemenskap. För att skapa en gruppidentitet. Se bara på alla militärmarscher som skapats för att få soldaterna att göra som de vill.
Vad vore en reklamfilm utan musik. Köplustmusiken i våra varuhus. Överallt blir du översköljd av musik för att påverka dig på ett visst sätt.
Musik stegrar oxytocinhalten i blodet precis på samma sätt som vid massage och välgörande samtal.
Musik används  för smärtlindring, i depressionsbehandling, i sjukgymnastik och demensbehandling med mera. Gemensamma nämnar för alla former av användning inom vården är att musiken får de elektriska impulserna i hjärnan att gå en annan väg än vad ett samtal kan göra. Den effekten öppnar upp för processer som annars är svåra.
Det är sen tidigare ett känt faktum att man kan inte hispa och vissla eller nynna samtidigt. Det är samma centra i hjärnan som har hand om båda och det är inte multitaskande.
Slutsatsen måste då bli att om man känner sig orolig så börja vissla en stump. En panikångestattack går vanligtvis över på 40 sekunder så visslar man en minut så borde man vara på lugn och säker mark igen.
Sjöfn
Läs mera

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar