måndag 27 januari 2014

Fick Rod Humble sparken?

Kastade Linden Labs styrelse Rodvik Linden i soporna?
Allt mer pekar på att Linden Labs styrelse gav Rod Humble sparken vid torsdagens styrelsemöte. Eller som man säger i de kretsarna, "ett gyllene handslag".
-Vad talar för att Rod Humble inte gick frivilligt?
  • Han avgick i torsdags - styrelsemöten hålls av hävd i USA på torsdagar. Då har styrelsen tre dagar på sig att förbereda mötet och skapa allianser. Ett styrelsemöte på en torsdag inkräktar inte på casual friday.
  • Ingen efterträdare är utsedd. Den normala gången när en VD slutar (CEO är lika med en svensk VD) är att man samtidigt som man tackar föregångaren presenterar efterföljaren. Just nu saknar Linden Lab VD.
  • Tre år är den normala tiden en VD/CEO har på sig att vända skutan på rätt köl.
Styrelsen i Linden Lab består av affärsmän som satsat sina och andras pengar i Linden Lab och de vill ha avkastning på sina pengar. Något de inte sett att Rod Humble klarat av att ge dem,
Hela Rod Humble tid som VD/CEO har kantats av kontroversiella beslut och intern kritik mot hans ledarstil.
-Rod Humble satte stopp för marknadsföring av Second Life, -Second Life säljer sig självt ansåg han. Vilket det inte gjorde. Kantat av tekniska problem vid införande av diverse ny teknik så sjönk antalet användare.
-Second Life nya TOS-terms of service blev väldigt kritiserad och efter stämningar i USA fick Linden Lab  till och med backa från de delar som inskränkte upphovsrätten för användarna och gav all upphovsrätt till Linden Lab.
-Priset för en sim höjdes till 1250 dollar plus hyra vilket de senare när simantalet sjönk drastiskt fick sänka till 1000 dollar. 1000 dollar är i dagens kurs ca 6500:-. En otrolig massa pengar för en enskild användare som vill skapa något.
-Tekniska lösningar som varit efterlängtade men som inte fungerat så bra. Under Rod Humble tid har
Rod Humble, f.d VD/CEO Linden Lab
ska ägna sin nya fritid åt att måla tavlor istället.
vi fått flera tekniska lösningar men som blivit problembarn för användarna.
En av de större katastroferna inträffade, och inträffar än men inte så ofta, är att du helt enkelt inte rezzar och kan byta kläder beroende på att hela din avatar och simen du är på numera finns på en server. Vid första påseendet är det en bra grej. Skulle den server där du förut hade ditt hår krångla blev du flintis. Nu flyttas hela du och hela ditt inventory till den sim du för tillfället är på. Det märks genom att allt rezzar på en gång. Du, dina kläder och simen du är på.
Dessvärre har detta medfört problem för de som tp:at mycket eftersom de olika servrarna är så olika, det finns åtta klasser av servrar. De som varit mer stationära i sitt secondlaifande har klarat sig bättre.
Men att vara stationär var inte en av Philip Rosedale visioner med Second Life. De var att vi skulle få möjligheten att skapa, att upptäcka och att agera socialt tillsammans.
-Tredjepartstillverkarna av viewers kämpar förtvivlat med att implementera allt nytt i gamla viewers. Dolphins skapare Lance Corrimal erkänner öppet att han ger upp försöken att uppdatera den gamla viewern utan börjar om från scratch och bygger en ny viewer.
-Kritiken från avhoppade nyckelpersoner har varit massiv mot Rod Humble. Linden Lab har beskrivits som en fullriggare på öppet hav i storm utan kapten eller rorsman. Besättningen har ryckt i en tåt eller tamp när de fått lust. Bristen på definierade mål och deadlines går som en röd tråd genom kritiken.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar