fredag 22 juni 2012

Jag är oskyldig Bock!

På förekommen anledning ser jag mig nödsakad att meddela att jag inte haft någon som helst kontakt med Bock McMillan sedan 15 maj 2012! 
Vare sig i första eller andra livet eller i bloggform.
Mig veterligen har jag inte varit på samma plats som Bock i Second Life sedan 2010

Jag har ingen anledning att kontakta Bock. Jag har ingen önskan att komma i kontakt med Bock. Tvärtom har jag all anledning att hålla mig så långt från Bock McMillan som möjligt.
Kontakter med Bock skulle kunna försämra mitt rättsläge i framtiden.
Jag och mina vänner Sjöfn och Kynlif/Ruth är utsatta för en otäck mobbing-förtalskampanj här i Second Life och i bloggar.

Någon alt som trackar Bock har jag inte. Det är i så fall någon som försöker dra ner mitt namn i smutsen och underblåsa ev. motsättningar. 
Jag rekommenderar Bock att anmäla saken som abuse i så fall. Får du reda på vem personen är vill jag också anmäla denne till rättslig prövning
Jag trivs bäst när jag slipper ha Bock inom hör, läs och skrivhåll.

Däremot kan jag inte acceptera att den som överhuvud taget nämner mig och mina bloggar blir utslängd ur grupper. Blir trakasserad både i och utanför Second Life.
Det här skitpratet som pågått senaste tiden har gått helt överstyr. 

De flest kriterier för mobbing är uppfyllda. För stalking och för förtal.
Jag kommer inte att tveka att använda mig av alla de tillbuds stående medel för att få rättslig prövning om så blir nödvändigt. 
Det är lätt att se ett mönster från tidigare förföljelse av andar avatarer i Second Life vilket påtagligt stärker rättsläget.

-Jag har alltid stått rak för det jag gjort men jag tar inte på mig annans skuld.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar