tisdag 25 november 2014

-Vem drar i dina trådar?

Stirra dig inte blind på "dockan"
Se efter om någon i bakgrunden håller i trådarna

Förhoppningsvis du själv men helt säker kan man aldrig vara.
I alla sociala sammanhang finns det människor som vill försöka manipulera andra.
Inte att förväxla med gruppens sakledare.
Sakledaren kan misstas för att vara manipulativ men verkar för gruppens bästa och resultat.
Den manipulative verkar för egen vinnings skull.
Vinningen behöver inte vara annan än skadeglädjen över att det går att manipulera andra. Samtidigt som vissa är så naiva och godtrogna att de inbjuder till att manipuleras.
Svår att upptäcka
Den manipulative psykopaten döljer det väldigt bra.
Men det finns vissa utmärkande drag man bör se upp med
-Den manipulative har en nästan oemotståndlig charm och uppfattas till en början som oerhört trevlig.
-Man kan trots all charm upptäcka en tendens att brusa upp våldsamt och hastigt. Raskt följt av en översvällande vänlighet.
-Har lätt för att ljuga mycket trovärdigt. Mitt i en lång harang med helt riktiga fakta lägger den manipulative in en eller ett par lögner som passar hans syfte.
-Lögnerna används ofta för att få Dig att reagera som han/hon önskar.
-Sår gärna split och söndring. Manipulatorns lögner syftar oftast till att Du ska ge dig på någon annan i hans eller hennes ställe medan han/hon sitter och skrattar vid ringside.
-Manipulatorn kan även ibland kliva in och diskret "bättra på" en pågående konflikt och eller styra den ett snäpp närmre sitt syfte.
Manipulativ blir man
av en "taskig barndom". Det är en form av självskadebeteende.
Många tatueringar och piercing är inte ovanligt men alls inte nödvändigt.
När någon gör dig en oväntat stor förmån, t.ex låta dig bo så här gratis
då får man oftast utgå ifrån att Du får betala igen med olika gentjänster
Hur upptäcker man att man blivit manipulerad?
-Du får efter ett tag en känsla av att allt inte stämmer. Ofta säger hjärtat att den här personen är
väldigt älskvärd men förnuftet säger spring för livet. "Han är snäll när han är nykter" är ett typiskt uttalande från den manipulerade och misshandlade kvinnan.
-Vaga anklagelser; Vissa tycker att du svek mig när du inte gjorde som jag sa. Vem "vissa" är får du aldrig veta. Försöker du få raka svar vänder han allt emot dig. Den manipulative är expert på att få dig att känna dis som en skurk.
Du känner dig som en "dålig människa" efter kontakt med manipulatorn. Du kan känna dig orolig, olustig, ha dåligt samvete, känna dig som en svikare, känna dig illa omtyckt, lat, ful, osäker, ängslig eller impulsiv, för att nämna några exempel. Din rädsla har tickat igång och får dig att fatta beslut, tacka ja, tacka nej, agera eller bete dig på ett visst sätt, ibland ganska förhastat.
I kontakten med manipulatorn gör du saker som du sedan ångrar och mår dåligt över. Du känner att allt gått väldigt snabbt.
Hur kommer jag undan?
-Om du kan så bryt kontakten omedelbart.
-Berätta så lite som möjligt om dig själv Undvik att visa dina ömma punkter eller berätta om dina rädslor.
-Säg nej. Du har rätt att säga nej.
-Be om betänketid: "Jag behöver tid att fundera över det där."
-Bry dig inte om vad manipulaorn tycker om dig. Bry dig inte om ifall han/hon pratar bakom din rygg. Det är så manipulatorn gör. Det kan även vara ett uttryck för att du lyckats med att inte låta dig bli manipulerad.
Det kan vara svårt att se mönstret tydligt
ser man efter noga ser man att en springer emot de andra
-Ifrågasätt manipulatorns påståenden: "Hur menar du nu?" "Vilka människor menar du har sagt så om mig?" "Det där känner jag inte igen mig i." "Är det något du vill ha så kan du be mig om det rätt ut."
-Stå på dig. Vackla inte. Upprepa ditt nej och dina ståndpunkter, men utan att försvara eller förklara dem.
-Nappa inte på betet som manipulatorn slänger ut, t ex "Det fanns vissa som blev besvikna på dig när du gjorde så."
-Tappa inte fattningen. Håll dig lugn! Vissa inte starka känslor inför den som försöker manipulera dig.
-Lita på din magkänsla.
-Glöm inte att en manipulativ person siktar in sig på snälla, naiva, tillitsfulla människor. Att vara exempelvis snäll är något mycket fint och värdefullt, men visa inte den snällheten inför någon du inte litar på. I en perfekt värld hade alla gått att lita på, men så är det tyvärr inte.
-Förlåt dig själv om du blivit manipulerad av någon. Det är inte lätt att stå emot någon som är manipulativ, och det händer de flesta någon gång eller flera. Men du kan lära dig av dina misstag och stärka dig själv så att du inte blir ett lika lätt byte nästa gång!! Du kan utvecklas och gå vidare i livet.
-Tro på dig själv.
-Tänk kritiskt.
-Så länge du är rädd för något riskerar du att bli manipulerad. Jobba med dina rädslor och var sparsam med vilka som får se dina rädslor.
 -På danser och tillställningar se upp för den som står vid ringside. Det kan vara en vanlig oskyldig panelhöna men det kan också vara en som iakttar allt för att senare använda emot sina offer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar