fredag 13 december 2013

-Utför en helig rit idag!
-Lär dig något nytt idag!

-Släpper du in mig i ett bibliotek måste
du lova att hämta ut mig till läggdags.
Det fanns en tid då samla kunskap var en gudomlig rit. Då gudarna själva törstade efter all världens kunskap. Då det fanns en speciell gud avsatt för att förmedla denna kunskap till människorna.
"Heligt lärande" finns fortfarande bl.a i kristendomen och islam men är då strängt begränsat till Bibeln och Koranen. Prästerskap av olika slag förkunnar; -Bibeln är den enda rätta kunskapen! resp -Koranen är den enda rätta kunskapskällan!
Går vi tillbaka till Vikingatid eller den mer korrekta beteckningen yngre järnåldern finner vi hur Oden törstar efter all världens kunskap. Han offrar sitt ena öga för att få ösa ur kunskapens källa. Hans korpar Hugin och Munin svävar över världen för att samla in dagens nya vetande.
Freja tar på sig sin falkhamn för att sväva ut över världen och samla kunskap.
Brage var känd för sin talekonst som han använde klokt. Till att förmedla kunskap om gudarna och om världen.
Att resa ut i världen och samla kunskap var lika heligt för Vikingarna
som vallfärden till Mekka eller pilgrimsresan till Jerulsalem.
Heimdal skickades av gudarna till de första människorna Ask och Embla för att lära dem bruka
jorden, tämja elden, instruerade dem i visdom om runerna, lärde dem hantverk och arbetskunskap, organiserade deras samhälle och fastslog de tre samhällsklasserna.
Vikingarna följde med besked Odin och Frejas påbud att samla all världens kunskap.
De for runt hela den kända vägen från Nord-Amerika i väster till Baku i öster och till Nordafrika i söder. Runristningar har hittats i dagens Etiopien.
-Idag lever vi inte upp till Vikingatidens ideal. Skolelevernas resultat rasar i jämförelse med andra länder.
-Bli en sann Viking flicka och pojke! -Lär dig något nytt varje dag!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar