onsdag 18 december 2013

Skolavslutning till jul i kyrkan!
Varför? Varför inte? Varför igen?

-Aja baja inte sjunga Stilla natt.
Vi har några underliga jultraditioner i Sverige.
En av de allra underligaste är det årliga bråket om vi ska ha skolavslutning i kyrkan eller inte.

För något år sedan förbjöd skolverket alla religiösa inslag vid skolavslutningar. Man fick vara i kyrkan men aja-baja om någon ens antydde att kyrkan var Guds hus. Sjunga en psalm eller någon traditionell julsång som Hosianna. -Åh det blev rättegång om sånt skick.
I år har skolministern sagt ifrån att visst får man sjunga någon psalm på skolavslutningen.
Själv har jag upplevt både och. I låg och mellanstadiet på Marstrand var vi inte fler än vi fick plats i kyrkan och kyrkan var väl den enda lokalen som var stor nog för en skolavslutning.
Inte kände jag mig otillbörligt påverkad av att vara i kyrkan. Tvärtom var det lite spännande att få se hur det såg ut ini kyrkan när man aldrig går dit annars.
På högstadiet och gymnasiet i Kungälv var skolorna för stora för att rymmas i den lilla kyrkan så det löste sig av sig själv.
Hur blev skolavslutning i kyrkan en fråga?
Enligt uppgift är 80% av svenskarna ateister, 9% protestanter, 4% muslimer, 2% katoliker och resten "övriga".
Då kan man alltså dra slutsatsen att 11% upplever att de är i en religiös helgedom för övriga borde kyrkan upplevas som en vacker samlingslokal vilken som helst. Människor av alla religioner har lagt ner enorma pengar på att göra sina helgedomar vackra.
Gäller frågan istället hur långt ska vi gå för att anpassa oss?
På Marstrand finns Sveriges äldsta judiska församling, sen Porto Franco-tiden. I Göteborg finns tyska kyrkan, engelska kyrkan, katolska kyrkan, två synagogor sedan gammalt på nyare tid har ett par moskéer tillkommit.Att människor har olika tro eller ingen tro alls är inget konstigt för mig. De har gått till sitt när de har haft högtid och jag har gått till mitt d.v.s hem. Ingen eller väldigt få har bekymrat sig så mycket på var skolavslutningen avhållits.
Det syntes inte utanpå men som bekände sig till vilken religion. Utanför kyrkan såg de flesta likadana ut.
Plötsligt upptäckte någon att det kommit hit människor där klädedräkten var en del av tron och genast skulle Sverige anpassas. Den kollektiva konflikträdslan slog ut i full blom. Vi skulle minsann visa hur goda vi är. Vara ett föredöme för andra och kunna slå oss på bröstet när vi reste ut i världen trots att ingen annan anpassar sig till oss.
-80% av oss är ateister. Kom inte och vifta med  religion eller annan vidskepelse framför våra näsor! borde varit vår naturliga reaktion.
-Varför ska vi ha "avslutning" till jullovet över huvud taget?
-Vi går på två veckors ledighet. Hur kan det motivera en avslutning alls?
-Varför kan vi inte bara önska varandra God Jul i klassrummet och gå hem.
Som elev uppfattade man skolavslutningen som onödigt tidskrävande och tråkig.
I juni avslutar man ett läsår och ibland sin skolgång. De som går kvar i skolan har 10-12 veckors ledighet. Det är sommar och sol. Vi svenskar står inför vår största och äldsta helg midsommar.
Det motiverar bättre någon form av avslutning. I vilket fall som helst mer än två veckors lov.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar