tisdag 3 december 2013

-Du minns platser genom tingen!

På Fisher Island "glömde" jag en miniatyrgungstol.
-Den som lämnar något kvar kommer alltid tillbaka.
Ett gammalt talesätt som visat sig vara helt sant.

Svenska forskare har låtit försökspersoner röra sig i virtuella världar.
På olika ställen har de fått släppa saker innan de gått vidare.
Efteråt har de fått se bilder på sakerna de släppt och det har då visat sig att genom att se på bilden av den saken de släppte så har de kommit ihåg platsen och allt som hände där.
Alla har vi väl sett en bild från en semester resa och när vi sett bilden kan vi berätta mycket detaljerat om allt som hände på den resan och vid det tillfället.
Genom att se på den här bilden av gungstolen
kommer jag långt efteråt ihåg hur jag satt framför
affären och såg på den där den stod på teglet
och vattnet och båtarna som låg vid bryggorna
i bakgrunden
Eller hittat en gammal bortglömd sak "på vinden" och bara genom att hålla i den så har vi kommit ihåg en hel massa detaljer om hur vi fick den och av vem. Vilka som var med och vad vi hade gjort före och efteråt.
Inte bara din omgivning utan även du själv har blivit förvånad över hur detaljerat du kommit ihåg.
Att minnet behöver "triggers" för att komma igång det visste vi sen tidigare men att just tingen var så viktiga det var inte helt klart bevisat.
Virtuella världar får mer och mer utrymme och blir ett viktigt hjälpmedel i forskningen. Genom att i en MRI-kamera mäta hjärnaktiviteten när en försöksperson agerar på olika sätt i en virtuell värld, som t.ex Second Life får man även klart för sig vilka delar av hjärnan som är inblandad i olika situationer.
Man har tidigare forskat fram att det du gör i virtuella världar följer med dig in i verkliga världen.
Skulle jag få se en liknande gungstol i verkliga världen skulle jag komma ihåg när och hur jag sett den i Second Life.
Tanken svindlar lite när man tänker på hur man kanske kan hjälpa dementa att minnas bara genom att visa dem bilder på saker från förr. Man inser vidare hur viktigt det är att äldre får vara kvar i sin invanda miljö.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar