måndag 22 september 2014

-Pladdrar grannen bara om valet?
-Han är nog chockad och behöver någon som lyssnar!

Lyssna till dina vänner. Prata om sånt som ni pratade om före valet
Vi behöver alla sträva efter en jämvikt, en trygghet i tillvaron
En vecka har gått sedan vi vaknade upp efter förra söndagens valresultat.
En del har gått runt segerrusiga hela veckan andra raka motsatsen med ett sorgearbete i olika grad.
Nu börjar fakta komma med i vår bild av valresultatet.
Det blev inget klart resultat.
Många hade säkert väntat sig att sossarna skulle återställa allt som alliansen "ställt till".
Andra hade väntat sig att "jorden skulle gå under". "Halva septemberlönen" skulle försvinna, räntorna skulle gå i höjden.
Förväntningarna var höga på valresultatet.
Av alla dessa förväntningar blev intet eller vad blir det?
Människans natur strävar efter status Quo - oförändrat tillstånd.
Nu har mattan ryckts undan under våra fötter.
Vi vet ingenting om vad som ska komma.
Det enda vi kan anta är att det blir beslut som passar om inte alla så väldigt många i riksdagen.
Chockreaktioner är inte ovanliga efter val. Även om de naturligtvis inte kan mäta sig med "verkliga chocker". Man kan iakttaga symptom som ökad rastlöshet, ökad stress -hjärtproblemen ökar i samband med val, sömnlöshet, snabb andning.
Det är vår strävan efter jämvikt som påverkar oss så.
Då behöver vi hitta situationer där "något eller någon är som vanligt".
Det ger en trygghet i oron att veta att din vän beter sig som han/hon gjorde före valet och alltid har gjort.
-Kramas är gott -hur det än blir så blir det det för oss alla- och en kram skadar aldrig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar