torsdag 19 maj 2011

Nu är det bevisat: Meditation bättre än morfin!

Det gula är smärtan vid vila resp meditation vid MRI
En ny studie tyder på att finna lugn kan ha en stor inverkan på hur du upplever smärta. Studien är gjord av forskare vid Wake Forest University de har funnit att meditera i 80 minuter är tillräckligt för att minska smärtintensiteten med nästan dubbelt så mycket som med morfin eller andra smärtstillande läkemedel.
Vanadis och jag samt flera av våra kusiner brukar använda meditation, yoga och frigörande dans i syfte att må bra och orka mer. Vår kroniskt gravida kusin Blid har fött fem barn utan annan smärtlindring än meditation och yoga. 
Värsta 60-tals Yogi
Många av er har säkert betraktat oss som mer eller mindre fnoskiga. Nu ger vetenskapen oss rätt. Inte bra oss utan våra förfäder sedan 1000-tals år. När Freya lärde Oden sejda var det inget annat än avancerad meditation hon lärde ut. Inte underligt att kristna företrädare ville utrota det de kallade häxeri och shamanism.
Mångtusenårig nordisk visdom får nu upprättelse. Meditation och Yoga hade "otur" när det presenterades för den svenska publiken på 60-talet: Haschdimmorna låg täta när till synes "prilliga indier" som sa hihi och knycklade hop sig i märkliga ställningar lärde ut yoga och meditation. Både meditation och yoga har anpassats till att passa västerlänningars skelett och sinne.
Så här gick studien till:
Djup meditation
Nittio patienter med kronisk smärta fick utbildning i mindfulness meditation (länk till Läkartidningen) i ett 10-veckors stressreducering och avslappningprogram. Statistiskt signifikanta minskningar observerades  av ögonblick smärta, negativ kroppsuppfattning, hämning av aktiviteten på grund av smärta humörstörningar, och psykologiska symtomatologi, inklusive ångest och depression. Användning av smärtlindrande droger minskade och allmän aktivitet och självkänslan ökade. Förbättringen föreföll vara oberoende av kön, källa till remiss, och typ av smärta. En jämförelse- grupp smärtpatienter visade inte signifikant förbättring efter traditionell behandling. Vid uppföljningen konstaterades förbättringar för meditationensgruppen som bibehölls i upp till 15 månader efter meditationsträningen för alla smärtorsaker utom nuvarande ögonblick smärta. Majoriteten av försökspersonerna rapporterade fortsatte med meditation som en del av deras dagliga liv. Förhållandet mellan mindfulness meditation till andra psykologiska metoder för kronisk smärtkontroll ska nu undersökas
(källor NPR HealthBlog The Tekegraph Springer Link)

I vårt Second Life finns många platser där man kan få uppleva och testa meditation, både vägledd och på egen hand slurl Loiredalen 
eller Mystery forrest 
Eller varför inte testa nu här i bloggen, du är värd att må bra, lägger till en vägledd meditationsfilm från vårt Second Life. Det är helt ofarligt, det enda som kan hända är att du upplever lite lätt tryck över pannan därför att blodkärlen vidgar sig och blodet kommer fram hela vägen - men det går snart över
Sjofn 
-psykolog.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar