måndag 26 januari 2015

Kloster för ateister

Stillhet även för de som inte tror
Du läste rätt.
När livet blir för jobbigt för de kristna reser de på retreat en kortare tid, närmast att beskriva som att gå i kloster utan att bli nunna eller munk.
Det är säkert nyttigt för många som inte kan få lugn och ro omkring sig i sitt vanliga liv.
Som vi alla vet kan allt hända i Second Life.
Det finns numera en retreat för ateister.
Där du kan sitta och hålla tyst eller ha filosofiska resonemang med likasinnade.
Ateist retreat ligger i tiden. I alla fall i Sverige där kyrkan halverat sitt medlemsantal på ett par decennier.
Aktivt kristna som går i högmässan varje söndag är under 1% av befolkningen. 0.87% eller 82.000 svenskar. För jämförelsens skull kan man tillägga att 110.000 muslimer går till moskéen. Tillsammans alltså knappt 2% av svenskarna. Därtill får väl läggas ytterligare några trossamfunds aktiva.
Det torde ändå innebära att mer än 97% av svenskarna inte går till någon kyrka.
Det har i andra sammanhang hävdats att 85% av svenskarna är icketroende.
En siffra jag uppskattar eftersom mina föräldrar hade den goda smaken att inte döpa oss barn.
-Frågan jag ställer mig är hur dessa 3 procent av svenskarna kan få lov att ta för sig så mycket utrymme i samhället?
Fundera på det på Atheist retreat

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar