torsdag 29 augusti 2013

Män tänker stort och rätt
Kvinnor som tänker är farliga

Hypatia var en av sin tids skarpaste hjärnor men i syfte att förringa det
faktum att hon omarbetade  Diofantos Arithmetica i tretton volymer.
Men hon hyllas istället för sin skönhet i syfte att förminska henne
Den röda tråden om kvinnors farlighet går genom hela världshistorien fram till våra dagar.
Tänkande kvinnor har mördats i tusental, ja hundratusental kanske miljontals.
Deras minne har noggrant förringats medan mäns plattityder har blivit bevingade ord.
Hypatia är ett av de tidigaste exemplen på detta.
Hypatia (av Alexandria) var född mellan 350 och 370 e.Kr och var en grekisk nyplatonisk matematiker, och anses vara den första kända kvinnliga matematikern. Förutom matematiken utbildade hon även i filosofi och astronomi och uppfann astrolabiet.
Hon var dotter till filosofen och matematikern Theon och undervisade i matematik och filosofi. Hypatia arbetade på Museion i Alexandria, men undervisade privat hemma speciellt inom algebra, inspirerad av Diofantos. Hypatia var själv inte kristen, men respekterad av de flesta kristna och till hennes lärjungar hörde bl.a. biskopen Synesius av Kyrene.
-Du är humanist om du håller med om detta!
"Mannen är alltings måttstock"
Nja det vill jag inte hålla med om så jag är
uppenbarligen inte humanist.
Hypatia mördades under fruktansvärd tortyr år 415 vid ett upplopp som leddes av patriarken Kyrillos (katolskt helgon) som inte gillade att lärda kristna biskopar lyssnade på en icke kristen kvinna och därför hetsade upp munkarnas fanatism
Munkarna drog henne från vagnen, tog henne till kyrkan Caesareum. I kyrkan drog de av henne kläderna och sedan flåddes hon levande med bitar av tegel. Därefter styckade de hennes kropp och tog den till platsen Cinaron där de brände kroppen.
Exempel på manligt tänkande hämtat från simen Deep think (sv Djupa tankar)
Det finns många platser i Second Life där det sägs att det tänks stora tankar. När jag kommer dit är de tomma eller så får jag inte komma in på dem.
Jag skulle verkligen vilja diskutera en hel del annat än kläder, skor och barnskit. Det är visserligen en
del av livet men inte det mest viktiga.
Det viktiga är att skapa en bra värld för våra barn och oss själva.
Nu har männen genom förtryck i årtusenden försökt skapa sig ett monopol på tänkandet. Så går det som det går också.
Kvinnor förtrycks och kvinnor som tänker själva lever farligt. Se bara på kvinnliga lärare på flickskolor i Afghanistan. Många mördas av män för att de lär ut läs och skrivkonsten till kvinnor. En okunnig kvinna anses lättare att hantera.
-När argumenten tar slut tar man till våld.
Sjöfn
Simar som utgörs sig för att vara humanismens utposter i Second Life;
Philosophy House, ROMA Humanism Garden, Deep Think 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar